Gặp gỡ các bạn Gà con

Khám phá

Xin chào, mình là khám phá!

mình thích đi thật nhiều nơi mới
Nhanh nào, mình cùng đi thôi!

Siêu quậy

xin chào, mình là siêu quậy

âm nhạc là niềm vui của mình
mình thích những trò chơi mới

Dễ Thương

xin chào, mình là dễ thương

mình thích chải tóc và lúc nào cũng thật thơm tho
mình còn biết trượt băng nữa đấy

Nghệ sĩ

xin chào, mình là nghệ sĩ

mình thích sáng tạo

mình vẽ đẹp lắm đấy