Naši proizvodi

Dalin krema protiv osip

Trenutna efikasna zaštita od osipa i crvenila

Dokazana specijalna formula sa kliničkim testovima omogučava trenutnu trostrukturnu zaštitu osetlive kože bebama:

1. Efekt barijerima na koži kako bi se sprečio osip
2:. Začtita kože od srvenila
3. Obezbecuje brzo oslobađanje u području osipa
  • Odgovara na PH vrijednostiima kože
  • Ne sadrži boje, praben i alkohol

  Predlog za druge mame :